دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. ارائه الگوی ممیزی مدیریت دانش در وزارت نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30495/jinev.2021.1912956.2319

عطااله جابرانصاری؛ عباس خورشیدی؛ علیرضا عراقیه؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ سعید مرادی


3. بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی بر ظرفیت حافظه کاری دانش آموزان پایه سوم مبتلا به اختلال یادگیری خاص(خواندن) با تعدیل گری جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30495/jinev.2021.1917751.2367

راضیه نوروزبخش حاجی کندی؛ تورج هاشمی؛ اکبر رضایی


4. اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری، نگرانی و حساسیت اضطرابی در افراد با نشانه های اختلالات اضطرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

10.30495/jinev.2021.1889578.2090

مهدیه تقوی قراملکی؛ نعیمه محب


5. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر انگیزه پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.30495/jinev.2021.1919046.2386

محدثه صیادی قصبه؛ لیلا مقتدر


6. نقش فراشناخت، فراحافظه و فراهیجان در پیش‌بینی یادگیری خودراهبر دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.30495/jinev.2021.1910556.2297

مهسا اعلم الهدی؛ علی زینالی


7. اثربخشی مداخله ذهن‌آگاهی مبتنی بر روایت‌درمانی گروهی بر بهبود بازده‌های شناختی ، در دانش‌آموزان دارای نشانگان افسردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.30495/jinev.2021.1903635.2220

فرشته چنگیزی؛ معصومه آزموده؛ شعله لیوارجانی؛ شهرام واحدی


8. نقش واسطه ای فراشناخت بین کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیم در دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30495/jinev.2021.1909931.2288

باقر سرداری


9. ارزیابی بهره وری سازمان های آموزشی به روش داده بنیاد طراحی مدل (مورد مطالعه:دانشگاه آزاداسلامی استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.30495/jinev.2021.1923515.2434

میرمحسن علوی نامور؛ بهنام طالبی؛ صادق ملکی آوارسین


10. ارایه مدل شایستگی اختصاصی استادان دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.30495/jinev.2021.1921767.2414

منوچهر کریمی؛ سید علی اکبر احمدی


11. نقش ارضای نیازهای اساسی روانشناختی و جهت‌گیری هدف در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.30495/jinev.2021.1921996.2415

فاطمه شریعتی؛ علی زینالی


12. اثربخشی بازتوانی شناختی بر ظرفیت حافظه کاری دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص (خواندن) با تعدیل‌گری جنسیت .....fh

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.30495/jinev.2021.1926295.2463

تورج هاشمی؛ راضیه نوروزبخش حاجی کندی؛ اکبر رضایی