اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1541
تعداد پذیرش 39
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 713
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 627

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 435
تعداد مشاهده مقاله 1284946
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 476632
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 200 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 234 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 53 روز
درصد پذیرش 3 %