اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1596
تعداد پذیرش 46
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 775
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 668

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 439
تعداد مشاهده مقاله 1374219
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 497866
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 130 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 213 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 264 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 50 روز
درصد پذیرش 3 %